Έκτακτη συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου

Έκτακτη συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αλλού; Στο Αλμυρίκι

Ημερησία διάταξη:

  • Κατανάλωση premium ασύρτικου απ’ όλη τη χώρα
  • Προγραμματισμός οινικού τουρισμού για το επόμενο έτος
  • Αναπλήρωση των καταναλωθεισών φιαλών της περιόδου 2021-2022

Οι φιάλες που καταγράφηκαν στα πρακτικά (υπάρχουν και άλλες που δεν καταγράφηκαν) είναι:

  • Linon Σταυρόπουλος 2016
  • Γκίκας Ασύρτικο 2019
  • Αιώρα Αμφορέας Moschopolis 2021
  • Cuvee No 15 2016 Χατζηδάκης
  • Cuvee No 15 2015 Χατζηδάκης
  • Assyrtiko de Mylos 2016 Χατζηδάκης
  • Assyrtiko de Mylos 2014 Χατζηδάκης